Có bao giờ bạn nghĩ, những thử thách, vất vả mà ta vấp phải đều là cơ hội để bản thân ngày một trưởng thành hơn. Khoảng thời gian khó khăn không phải là bất hạnh mà chính là...